ISO 37120

Zrównoważony rozwój społeczny: wskaźniki dla usług miejskich i jakości życia.

W maju 2014 roku został opublikowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w Genewie zbiór norm ISO 37120: 2014 , a 10-go października 2014r. doszło do podpisania wniosków o wdrożenie normy w Polsce. Polska norma została przyjęta w marcu 2015r.

To dokument obejmujący zestaw wskaźników pogrupowanych w obszary tematyczne dotyczące różnych aspektów funkcjonowania miasta. Miasto oceniane jest w aspekcie edukacji, bezpieczeństwa, finansów, rekreacji, zdrowia i innych.

Czym jest?

Ustalonym zestawem standardowych wskaźników, które zapewniają jednolite podejście do tego, co jest mierzone i jak pomiar ma być dokonany

Zestawem 100 wskaźników - standardowych definicji i metodologii, 46 podstawowych i 54 dodatkowych

Narzędziem do jednolitego sposobu raportowania stanu rozwoju miasta

To pierwszy tego typu system wskaźników dla miast w Polsce.

Norma dzieli się na część niezbędną do uzyskania certyfikatu oraz wymogi dodatkowe, fakultatywne.

Norma określa i definiuje sposób pomiaru poszczególnych wskaźników oraz wskazuje też, skąd czerpać potrzebne dane.

Wskaźnik nie określa jednak wartości minimalnej, którą miasto musi osiągnąć.

Sens takiej normy polega bowiem na tym, by organizm miejski nauczył się mierzyć poszczególne wymiary, a uzyskane wyniki służyły porównaniu „inteligencji” miasta z innymi miastami w regionie, kraju, a nawet całym świecie.

Dlaczego ten standard jest taki ważny?

Narzędzie do zarządzania miastem z pomiarem skuteczności

Przejrzystość - zmniejszenie przepaści między społeczeństwem obywatelskim a władzą

Przewodnik zarządzanie miastem i planowania zrównoważonego rozwoju

Zwiększa wiedzę o mieście w skali globalnej i lokalnej

Analiza porównawcza Polityki Rozwoju

Otwartość danych - weryfikacja przez instytucję trzecią

Dla kogo jest ta norma?

Dla każdego miasta i gminy, by korzystały z tych samych wskaźników

Dla zarządzających miastem - prezydentów i burmistrzów - by znaleźli wspólną platformę do porównywania rozwoju swoich miast

Dla planistów i projektantów, by wiedzieli w którym kierunku planować rozwój miasta

Dla polityków oraz liderów biznesu, by mieli narzędzie do pozycjonwwania swojego miasta

Dla zwykłych obywateli, by mogli porównywać rozwój swojego miasta z innymi w Polsce i na świecie

Dla agencji ratingnowych, by jednolicie oceniać i analizować te same wskaźniki

Co daje norma?

Uporządkowania spraw w zdefniowanych zakresach tematycznych

Narzędzie do pozycjonowania się wśród innych miast

Zwiększenie przejrzystości i zaufania do władz miasta

Większe zaangażowanie mieszkańców w życie obywatelskie

Zwiększenie wiarygodności na rynkach finansowych

Motywowanie mieszkańców do wspólnotowych zachowań

Wskaźniki

Podstawowy podział to rozróżnienie na:
podstawowych
dodatkowe

Inny podział to przyporządkowanie wskaźników do grup tematycznych

Ekonomia

3 podstawowe + 4 dodatkowe

Edukacja

4 podstawowe + 3 dodatkowe

Energia

4 podstawowe + 3 dodatkowe

Środowisko

3 podstawowe + 5 dodatkowych

Finanse

1 podstawowy + 3 dodatkowe

Straż pożarna i reagowanie kryzysowe

3 podstawowe + 3 dodatkowe

Zarządzanie

2 podstawowe + 4 dodatkowe

Zdrowie

4 podstawowe + 4 dodatkowe

Rekreacja

0 podstawowych + 2 dodatkowe

Bezpieczeństwo

2 podstawowe + 3 dodatkowe

Schronienie

1 podstawowy + 2 dodatkowe

Odpady stałe

3 podstawowe + 7 dodatkowych

Telekomunikacja i innowacja

2 podstawowe + 1 dodatkowy

Transport

3 podstawowe + 4 dodatkowe

Urbanistyka

1 postawowy + 3 dodatkowe

Ścieki

5 podstawowych + 0 dodatkowe

Woda i kanalizacja

4 podstawowe + 3 dodatkowe

Certyfikacja

Norma ISO 37120 jest to pierwszym standardem ISO dla pomiarów miasta.

Ta przełomowa norma oparta jest na zestawie wskaźników, które zostały opracowane i przetestowane przez Global City Indicators Facility (siostrzaną organizację WCCD - World Council on City Data) oraz jej ponad 250 miast członkowskich na całym świecie.

Jako lider światowy WCCD opracowała pierwszy system certyfikacji ISO 37120 we współpracy z z Global Cities Registry™.

Miasta mogą otrzymać różne poziomy certyfikacji w oparciu o liczbę zgłoszonych i zweryfikowanych wskaźników zgodnie z normą ISO 37120.

Poziomy certyfikacji WCCD

Poziomy certyfikacji WCCD oparte są na liczbie wskaźników zgłoszonych przez miasta. WCCD oferuje szeroki zakres poziomów certyfikacji.

Aspirujący

30-40 wskaźników podstawowych

Brązowy

46-59 wskaźników (46 podstawowych + 0-13 dodatkowych)

Srebrny

60-75 wskaźników (46 podstawowych + 14-29 dodatkowych)

Złoty

76-90 wskaźników (46 podstawowych + 30-44 dodatkowych)

Platynowy

91-100 wskaźników (46 podstawowych + 45-54 dodatkowych)

Certyfikacja WCCD zapewnia niezawodność weryfikacji danych przez niezależną stronę trzecią.

To co ThinkIt Consulting może zrobić dla miasta w zakresie ISO 37120

Szkolenie z zakresu normy ISO 37120

Przeszkolimy Cię z zakresu normy ISO 37120. Przekażemy Ci informacje o zakresie poszczególnych wskaźników i ich wpływie na jakość życia w miejście.

Wdrożenie normy

Pomożemy wdrożyć normę ISO 37120 w Twoim mieście. Przeprowadzimy audyt i wskażemy, które wskaźniki doprecyzować w pierwszym i kolejnych krokach. Przygotujemy Cię do certyfikacji przez niezależną jednostkę.

Pomoc w certyfikacji

Pomoc w zgłoszeniu miasta do jednostki certyfikującej, celem przeprowadzenie finalnego procesu certyfikacji przez podmiot niezależny.

Skontakuj się z nami i nawiąż współpracę - przeszkolimy i doradzimy jak wdrożyć normę w Twoim mieście.