Krajowe Klastry Kluczowe

Głównym celem polityki klastrowej w Polsce w obecnej perspektywie funduszy europejskich będzie wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Działania te oparają się na intensyfikacji współpracy, interakcji i przepływach wiedzy w ramach sieci branżowych oraz wspieraniu rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarczych poprzez krajowe i regionalne klastry kluczowe.

Krajowe Klastry Kluczowe (KKK) to z jednej strony unikalna marka promocyjna sygnowana przez Ministerstwo Gospodarki, z drugiej zaś preferencje w dostępie do środków programu operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

To co ThinkIt Consulting może zaoferować w zakresie zarządzania klastrami

Celem naszej działalności jest budowanie potencjału sieci zrzeszającej dynamicznych polskich przedsiębiorców poprzez rozwój narzędzi wspomagających jakość zarządzania klastrem.

Wychodząc naprzeciw uwarunkowaniom polskiej polityki klastrowej oraz korzystając z międzynarodowego doświadczenia oferujemy Państwu kompleksowe portfolio usług doradczych ukierunkowanych na skuteczne wsparcie organizacji zarządzającej klastrem.

Badanie potencjału klastra

Badanie potencjału klastra z wykorzystaniem uznanej metody benchmarku opracowanej przez ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis),

Wsparcie w certyfikacji

Wsparcie doradcze w uzyskaniu międzynarodowego certyfikatu ECSA w zakresie systemu zarządzania klastrem (posiadanie certyfikatu ESCA jest kryterium premiowanym w konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego)

Raporty pozycji klastra

Indywidualny raport przedstawiający pozycję klastra na tle branż i sektorów, na rynku polskim, europejskim i światowym wraz z rekomendacjami działań rozwojowych, opracowany przez sekretariat ECSA w Berlinie

Narzędzia pomocne w aktualizacji strategii rozwoju klastra

Dostarczenie narzędzi pomocnych w aktualizacji strategii rozwoju klastra oraz krótko- i średnioterminowych planów działania

Opracowanie strategii i planów

Opracowanie strategii marketingowych, komunikacji oraz planów projektowych

Modele finansowania

Opracowanie indywidualnej ścieżki finansowania projektów rozwojowych klastra z wykorzystaniem środków publicznych oraz preferencyjnych instrumentów zwrotnych

Nasze usługi mogą zostać również stanowić uzupełnienie oferty kierowanej do członków klastra. Jesteśmy aktywnym członkiem inicjatyw klastrowych budującym centra usług wspólnych

Nasi eksperci

Nasi certyfikowani eksperci ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis), wraz z zespołem, są do Państwa dyspozycji