Telefon   +48 22 111 00 42

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polski (PL) English (UK)

ANALIZA WYMAGAŃ DLA ROZWIĄZAŃ APLIKACYJNYCH

wykresy na szarym tleOferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie definiowania wymagań i opracowywania opisów systemów informatycznych. Jeśli masz pomysł lub potrzebę dotyczącą systemu, ale nie wiesz, jak to jasno i precyzyjnie opisać, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.

Nasze usługi obejmują zarówno definiowanie wymagań biznesowych, jak i systemowych. Przeprowadzimy szczegółową analizę Twoich potrzeb, abyśmy mogli zrozumieć, czego oczekujesz od systemu. Na podstawie tych informacji opracujemy dokumentację, która precyzyjnie opisze funkcje, które chciałbyś uzyskać.

Zapewniamy również, że Twoje dane będą bezpieczne. Skupiamy się na zapewnieniu odpowiednich mechanizmów zabezpieczeń, aby chronić poufność i integralność Twoich informacji.

Nasza oferta obejmuje również analizę przedwdrożeniową systemu informatycznego . Przeanalizujemy Twoje obecne środowisko i zidentyfikujemy możliwości wdrożenia nowych systemów IT. Na tej podstawie przygotujemy kompleksowe wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne dla nowych systemów.

Dodatkowo, jeśli planujesz przetarg na zakup systemów IT, przygotujemy kompleksowy opis przedmiotu zamówienia . Dokument ten będzie szczegółowo określał wymagania dotyczące systemów, które chcesz nabyć. Dzięki temu będziesz miał jasne wytyczne dla potencjalnych dostawców i umożliwisz im przygotowanie adekwatnych ofert.

Jesteśmy gotowi zapewnić Ci kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu, od definicji wymagań po przygotowanie dokumentów przetargowych. Naszym celem jest pomóc Ci osiągnąć sukces w realizacji Twoich pomysłów związanych z systemami informatycznymi.

 

Analiza przedwdrożeniowa systemu informatycznego

Analiza przedwdrożeniowa systemu informatycznego to proces oceny i badania, który ma na celu zrozumienie potrzeb organizacji, identyfikację celów i określenie możliwości wdrożenia nowego systemu informatycznego. Jest to kluczowy etap, który pomaga ustalić, czy dany system jest odpowiedni dla organizacji oraz jakie będą korzyści i wyzwania związane z jego wdrożeniem.

W ramach analizy przedwdrożeniowej systemu informatycznego, można podjąć następujące działania:

 • Ocena potrzeb biznesowych: Przeprowadzenie szczegółowych konsultacji z różnymi działami i interesariuszami w organizacji w celu zidentyfikowania problemów i potrzeb, które mogą być rozwiązane za pomocą systemu informatycznego. Wywiady, ankiety i warsztaty mogą być wykorzystane do zebrania informacji.
 • Analiza procesów biznesowych: Dokładne zrozumienie istniejących procesów biznesowych i ich ewentualnych obszarów poprawy, które mogą zostać wzmocnione przez nowy system informatyczny. Może wymagać dokumentowania i analizowania obecnych procesów oraz identyfikacji obszarów, w których system może przynieść korzyści.
 • Ocena techniczna: Przegląd infrastruktury technologicznej organizacji, aby ocenić, czy jest ona zdolna do obsługi nowego systemu. Należy uwzględnić takie czynniki jak dostępność zasobów, skalowalność, zgodność z systemami istniejącymi i wymagania dotyczące zabezpieczeń.
 • Ocena ryzyka: Identyfikacja potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas wdrożenia nowego systemu informatycznego. Należy uwzględnić czynniki takie jak budżet, harmonogram, kompatybilność z istniejącymi systemami, integracja z innymi systemami, szkolenie personelu itp.
 • Ocena korzyści i zwrotu z inwestycji (ROI): Przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści, aby zrozumieć, czy inwestycja w nowy system informatyczny jest opłacalna. Właściwa ocena korzyści biznesowych, takich jak zwiększona wydajność, oszczędność czasu i kosztów, poprawiona jakość usług itp., jest kluczowa dla podejmowania decyzji.

Na podstawie wyników analizy przedwdrożeniowej, organizacja może podjąć decyzję o wdrożeniu systemu informatycznego, dostosować strategię wdrożenia, uwzględnić odpowiednie środki zarządzania ryzykiem i zaplanować odpowiednie zasoby.

 

Analiza wymagań funkcjonalnych

Analiza wymagań funkcjonalnych jest procesem identyfikacji, dokumentowania i analizowania funkcji i zadań, które system informatyczny powinien wykonywać. Wymagania funkcjonalne opisują, co system ma robić, jakie akcje ma wykonywać, jak ma przetwarzać dane oraz jakie wyniki powinien generować.

Podczas analizy wymagań funkcjonalnych można podjąć następujące działania:

 • Zebranie wymagań: Przeprowadzenie sesji i spotkań z interesariuszami, w tym z przedstawicielami użytkowników końcowych, zarządu, zespołów technicznych itp. Celem jest zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań wobec systemu.
 • Identyfikacja przypadków użycia: Przeanalizowanie różnych scenariuszy i kontekstów, w których system będzie używany. Przypadki użycia opisują interakcje między użytkownikami a systemem, uwzględniając akcje, które użytkownicy wykonują, oraz odpowiedzi systemu na te akcje.
 • Dokumentacja wymagań: Dokumentowanie wymagań funkcjonalnych w sposób jasny i precyzyjny. Może to obejmować tworzenie diagramów, tabel, opisów tekstowych, listy funkcji, diagramów przepływu danych itp. Dokumentacja ta powinna być czytelna i zrozumiała zarówno dla interesariuszy biznesowych, jak i technicznych.
 • Analiza i weryfikacja: Przeprowadzenie analizy wymagań funkcjonalnych w celu sprawdzenia ich spójności, kompletności i wykonalności. Może to obejmować identyfikację ewentualnych konfliktów lub braków w wymaganiach oraz konsultacje z interesariuszami w celu potwierdzenia zrozumienia i akceptacji wymagań.
 • Ustalanie priorytetów: Przypisanie priorytetów do poszczególnych wymagań funkcjonalnych, aby pomóc w planowaniu i zarządzaniu projektem. Wymagania można sklasyfikować jako niezbędne, ważne, opcjonalne itp., uwzględniając kluczowe cele biznesowe i ograniczenia projektowe.
 • Zarządzanie zmianami: Monitorowanie i zarządzanie zmianami w wymaganiach funkcjonalnych w trakcie procesu rozwoju systemu. Wymagania mogą ulegać zmianom wraz z rozwojem projektu lub w wyniku ewentualnych zmian w kontekście biznesowym.

Analiza wymagań funkcjonalnych jest kluczowym krokiem w procesie projektowania i wdrożenia systemu informatycznego. Poprawne i spójne zrozumienie wymagań funkcjonalnych jest niezbędne dla zapewnienia sukcesu projektu i dostarczenia systemu, który spełni oczekiwania użytkowników.