Telefon   +48 22 111 00 42

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polski (PL) English (UK)

Doradztwo biznesowe

pan przed ścianą

Nasze usługi obejmują szeroki zakres działań związanych z tworzeniem kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam świadczyć profesjonalne usługi w następujących obszarach:

 • Studia wykonalności: Przygotowujemy szczegółowe analizy dotyczące wykonalności projektu. Oceniamy jego potencjał, zasoby potrzebne do realizacji oraz możliwości sukcesu na rynku. Nasze studia wykonalności są kompleksowe i uwzględniają różnorodne czynniki, które mogą mieć wpływ na powodzenie projektu, a także – co oczywiste – spełniają wymogi aplikowania o fundusze UE.
 • Analizy ekonomiczno-finansowe: Przeprowadzamy dogłębne analizy ekonomiczne i finansowe, które pomagają ocenić rentowność projektu oraz potencjalne ryzyko inwestycyjne. Nasze analizy uwzględniają czynniki ekonomiczne, takie jak koszty produkcji, prognozy sprzedaży, analizę konkurencji i inne kluczowe czynniki wpływające na sukces projektu.
 • Identyfikacja i przeprowadzanie dogłębnej analizy ryzyk: Wspieramy naszych klientów w identyfikacji i analizie ryzyk związanych z ich projektem. Przeprowadzamy szczegółowe analizy, które pomagają zrozumieć potencjalne zagrożenia i opracować odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem.
 • Opracowywanie wariantów wdrożeń: Pomagamy naszym klientom opracować różne warianty wdrożeń ich projektu. Analizujemy różne scenariusze, uwzględniając różne czynniki, takie jak koszty, ryzyko, czas wykonania i inne istotne aspekty. Dzięki temu nasi klienci mają pełny obraz możliwości i mogą dokonać świadomego wyboru.
 • Biznes plany: Tworzymy kompleksowe biznes plany, które obejmują strategię, cele, analizę rynku, model finansowy, strategię marketingową i wiele innych elementów. Nasze biznes plany pomagają naszym klientom jasno określić cel projektu i zapewnić solidne podstawy dla jego sukcesu.
 • Programy funkcjonalno-użytkowe: Opracowujemy programy funkcjonalno-użytkowe, które definiują wymagania techniczne i funkcjonalne aplikacji. Nasze programy funkcjonalno-użytkowe pomagają w zrozumieniu i zaplanowaniu funkcji, jakie powinna spełniać aplikacja, aby sprostać oczekiwaniom użytkowników.

Współpraca z nami otwiera możliwości pozyskania finansowania na Twój projekt. Dzięki naszej kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej, inwestorzy i instytucje finansowe będą mieli pełny obraz projektu i jego potencjału, co zwiększa szanse na uzyskanie niezbędnego wsparcia finansowego.

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy, często nazywany również specyfikacją funkcjonalną, jest dokumentem lub planem, który definiuje wymagania techniczne i funkcjonalne dotyczące projektowanej aplikacji lub systemu informatycznego. Jest to szczegółowy opis funkcji, cech i zachowań, jakie powinny być obecne w aplikacji w celu spełnienia określonych celów biznesowych i oczekiwań użytkowników. Służy jako podstawa dla zespołu projektowego, programistów i innych zainteresowanych stron do zrozumienia i implementacji wymagań projektu. Opisuje różne aspekty aplikacji, takie jak interfejs użytkownika, funkcje, reguły biznesowe, procesy, integracje z innymi systemami, dane wejściowe i wyjściowe, oraz wszelkie inne istotne elementy.

Program funkcjonalno-użytkowy jest ważnym narzędziem w procesie projektowania i tworzenia aplikacji, pomagając zapewnić, że projekt jest odpowiednio zrozumiany i wdrażany zgodnie z oczekiwaniami klienta i użytkowników.

 

Studium wykonalności projektu IT

Studium wykonalności projektu IT jest szczegółową analizą, która ocenia potencjał i opłacalność realizacji konkretnego projektu informatycznego. Obejmuje ono ocenę techniczną, ekonomiczną, organizacyjną oraz ryzyka związanego z projektem. Celem studium wykonalności jest dostarczenie informacji decyzyjnych, umożliwiających podjęcie świadomej decyzji o kontynuowaniu lub porzuceniu projektu.

Przygotowując studium wykonalności projektu IT szczegółowo opracowujemy, między innymi, następujące aspekty:

 • Analiza techniczna: oceniamy technologiczną wykonalności projektu, włączając w to analizę infrastruktury technicznej, niezbędne zasoby, wykorzystywane technologie i narzędzia, a także ocenę dostępności wymaganych kompetencji.
 • Analiza ekonomiczna: oceniamy opłacalność projektu, uwzględniając koszty wdrożenia, utrzymania i ewentualnych korzyści finansowych. Analiza ekonomiczna może obejmować szereg wskaźników, takich jak zwrot z inwestycji (ROI), okres zwrotu inwestycji (ROI), wartość netto zysku (NPV) czy wskaźniki opłacalności.
 • Analiza organizacyjna: oceniamy wpływ projektu na organizację, w tym analizujemy struktury organizacyjną, procedury, kompetencje pracowników, zarządzanie zmianą, a także oceniamy możliwości integracji z istniejącymi systemami czy procesami.
 • Analiza ryzyk: identyfikujemy i analizujemy ryzyka związane z projektem, takie jak ryzyko technologiczne, ryzyko biznesowe, ryzyko związane z harmonogramem czy ryzyko finansowe. Analiza ryzyk może pomóc w zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń i w opracowaniu strategii ich minimalizacji lub zarządzania nimi.
 • Analiza regulacyjna i prawnicza: w przypadku projektów IT istotne jest również uwzględnienie przepisów prawa, regulacji branżowych, polityki prywatności i ochrony danych oraz innych aspektów związanych z zgodnością i prawem.

Studium wykonalności projektu IT powinno być przeprowadzone na etapie planowania projektu, zwykle przed jego rozpoczęciem lub na wczesnym etapie. Jest to istotny krok w procesie decyzyjnym, który pozwala ocenić opłacalność i wykonalność projektu przed inwestowaniem czasu, zasobów i finansów.

Studia wykonalności projektu IT wykonujemy w szczególności w następujących sytuacjach:

 • Przy nowych projektach: studium wykonalności jest szczególnie ważne, gdy planowany jest nowy projekt IT, który nie był wcześniej realizowany w organizacji. Pomaga ocenić, czy projekt jest opłacalny, technicznie wykonalny i zgodny z celami organizacji. Stanowi on również bardzo często niezbędny element dokumentacji aplikacyjnej o fundusze Unii Europejskiej.
 • Przy znacznych zmianach technologicznych: gdy planowane są znaczne zmiany w technologii, systemach informatycznych lub infrastrukturze IT, studium wykonalności pozwala ocenić, czy projekt jest możliwy do zrealizowania przy uwzględnieniu tych zmian.
 • Przy dużych inwestycjach: jeśli projekt IT wiąże się z dużymi inwestycjami finansowymi, studium wykonalności jest niezbędne do oceny potencjalnego zwrotu z inwestycji, analizy kosztów i korzyści oraz oceny ryzyka.
 • Przy strategicznych projektach: studium wykonalności jest szczególnie istotne dla projektów, które mają strategiczne znaczenie dla organizacji. Pomaga ocenić, czy projekt wspiera cele strategiczne, czy jest zgodny z wizją i misją organizacji.

Ważne jest, aby studium wykonalności było przeprowadzane w sposób dokładny i kompleksowy, uwzględniając wszystkie istotne czynniki, takie jak technologia, ekonomia, organizacja i ryzyko. Pozwala to na rzetelną ocenę projektu i podjęcie informowanej decyzji dotyczącej jego kontynuacji lub porzucenia.