Telefon   +48 22 111 00 42

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polski (PL) English (UK)

Integracja danych i usług państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

centrum miastaPrzed nami kolejne zadanie związane z projektem o zasięgu krajowym. Na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zespół ekspertów ThinkIt opracowuje studium wykonalności oraz pozostałą dokumentację aplikacyjną dotyczącą konkursu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027. Umowa obejmie także aktualizację dokumentów na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, zgodnie z uwagami instytucji pośredniczącej.
Celem projektu, w którym udział weźmie ponad 80 starostw, jest zapewnienie integracji usług i danych PZGiK na poziomie krajowym w zakresie baz prowadzonych na poziomie powiatowym: EGiB, GESUT, BDOT500, baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych oraz rejestru cen nieruchomości. Projekt polegać będzie także na:

  • integracji na poziomie centralnym usług i danych udostępnianych innym organom centralnym, którym niezbędny do realizacji zadań jest dostęp do wiarygodnych i aktualnych danych pozyskanych od organów niższego szczebla;
  • utworzeniu jednolitych i zintegrowanych narzędzi, które umożliwią udostępnianie obywatelom i przedsiębiorcom zaawansowanych usług bazujących na rozproszonej informacji przestrzennej gromadzonej w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) szczebla powiatowego.

Projekt ma przyczynić się do zwiększenia dostępności usług oraz zbiorów danych będących w dyspozycji administracji publicznej, umożliwić współdziałanie systemów informatycznych Państwa oraz JST, a także zwiększyć możliwości ponownego wykorzystania danych przestrzennych.
W poprzedniej perspektywie finansowej mieliśmy również okazję pracować ze starostwami powiatowymi przy projektach związanych z zasobem geodezyjno-kartograficznym, dlatego mamy świadomość konieczności podjęcia działań objętych projektem, z uwagi na nadal niski poziom przekształceń zasobów powiatowych z postaci analogowej do elektronicznej oraz niewystarczający poziom zintegrowania danych. Liczymy na to, że wspólny wysiłek przyniesie bardzo duże korzyści nie tylko samorządom, ale także obywatelom.